3.03.2012

Słowo wstępne


W kontekście zalewu medialnej dezinformacji trwająca od ponad 25 już lat, strona ta służy przedstawienia mojej własnej wersji wydarzeń z mojego osobistego życia, ku uwadze mojej rodziny, najbliższych przyjaciół, oraz moich prawników.

Pozostałe osoby uprasza się o nie marnowanie swojego z pewnością drogocennego czasu celem zrozumienia poruszanych tutaj kwestji, gdyż i tak nie będzie to miało jakiegokolwiek wpływu na zmianę ich głęboko zakorzenionego stereotypowego nastawienia, wytworzonego długoletnią indoktrynacją przez polskie media, a jedynie może doprowadzić do niepohamowanej potrzeby werbalnego uzewnętrznienia swoich frustracji w oczywisty i niepartykularny sposób, spotęgowanej faktem zablokowania przeze mnie opcji dokonania jakiegokolwiek wpisu w niniejszy blog z wyżej wymienionego powodu.

agasiorowski.com