1.10.2011

Aforyzmy

Andrzej Gąsiorowski
Jestem kierowcą 
unieruchomionego samochodu
na poboczu autostrady
patrzącego na przjeżdżające pojazdy
od dwudziestu ponad już lat...

AFORYZMY
Winston Churchil
Polityka to jak taniec ze świnią - 
przy każdym ruchu ubrudzisz się, 
a satysfakcję z tego ma tylko świnia.


Przyjaciół można mieć w każdym czasie
pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje.
---
Success is going from failure to failure 
without a loss of enthusiam.
---
We make a living by what we get, 
but we make a life by what we give.
---
Solitary trees, if they grow at all, 
grow strong.

Talmud
Biada ludziom, którzy widzą, 
a nie wiedzą, co widzą.
---
Cierpienie wymazuje grzechy człowieka.
---
Kto jest głupcem? 
Kto traci wszystko, co otrzymał.
---
Wszyscy szanują tego, 
do kogo uśmiechnęło się szczęście.
Albert Einstein
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.
---
Tylko życie poświecone innym warte jest przeżycia
Napoleon
Ludzie genialni są jak meteory. 
Ich przeznaczeniem jest, by spalając się, 
przydali blasku epoce w której żyją.
---
Czas jest wszystkim.
---
Armia baranów, której przewodzi lew, 
jest silniejsza od armii lwów 
prowadzonej przez barana.

Pitagoras
Milcz, albo powiedz coś takiego, 
co jest lepszym od milczenia.
---
Dwie najkrótsze odpowiedzi: Tak i Nie, 
wymagają najdłuższego zastanowienia.

Lenin
Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.